Dimethoate toksisitesinde Oreochromis niloticus kan dokusu hematolojik, biyokimyasal, antioksidan ve iyon parametreleri üzerine etkisi


ÇOĞUN H. Y. (Executive), temiz ö., varkal h., AYTEKİN YÜZEREROĞLU T., KARGIN F., FİRİDİN G.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2017
  • End Date: November 2018