Genel lineer regresyon modelinde Liu ve iki parametreli Liu-Ridge tahmin edicileri için regresyon tanımlama metotları


ÖZKALE ATICIOĞLU M. R.

Project Supported by Other Official Institutions, 2018 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Other Official Institutions
  • Begin Date: August 2018
  • End Date: October 2019