Fonksiyonel grup bulunduran polisübstitüe pirolidin halkası taşıyan potansiyel biyoaktif 4-[(3-(sübstitüepirolidin-1-karbonil)-5-(tiyofen-2-il)-1H-pirazol-1il] benzen sülfonamidlerin sentezi ve biyoaktivitelerinin incelenmesi


DÖNDAŞ H. A. (Executive) , YAMALI C. , AYGÜL A. , AYDINOĞLU S. , POYRAZ S., BELVEREN S.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - Continues

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2021
  • End Date: Continues