Güneydoğu Anadolu Orojenik Kuşağında (Misis-Andırın Kompleksi) gözlenen felsik volkaniklerin jeokimyası ve jeokronolojisi (Andırın-Kahramanmaraş)


NURLU N. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2023 - Continues

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: August 2023
  • End Date: Continues