Pulslu Manyetik Alanın Aort Vasküler Düz Kas Hücrelerine Apoptotik Etkilerinin MTT Canlılık Testi ile İncelenmesi


GÜNAY İ. (Executive), ÖCAL I., PELİT A., ÇİÇEK F., TAŞTEKİN B., Assadollahianbonab S.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2015
  • End Date: December 2016