Bazı Yerli Kayısı Genotiplerinin Fenolojik, Morfolojik ve Pomolojik Özellikleri İle Genetik İlişkilerinin ve Kendine Uyuşmazlık Durumlarının Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi


KAFKAS S.

TUBITAK Project, 2005 - 2007

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: April 2005
  • End Date: April 2007