Adana Kentsel Alanında Bisikletli Bağlantı Olanaklarının Araştırılması ve Bir Ana Düzentasar Önerisi Geliştirilmesi. TÜBİTAK, Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Grubu Araştırma Projesi. Proje No: 104K058.


Altunkasa M. F. (Executive), Uslu C., Boyacıgil O., Arısoy N.

TUBITAK Project, 2005 - 2006

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: September 2005
  • End Date: September 2006