Cevizde Chandler X Kaplan-86 F1 Populasyonunun SSP Markörleri ile Genetik Haritalaması


KAFKAS S. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2015

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2013
  • End Date: November 2015