Uç Kurutan Hastalığı Etmeni Phoma tracheiphila Petri Kan Gikne Karşı Bazı Fungisitlerin Etkinliğinin Araştırılması


KAYIM M. (Executive), YEŞİL M. S.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2018
  • End Date: June 2021