Subaraknoid Kanama Geçiren Hastalarda Ameliyat Sonrası Lateral Pozisyonun Hasta Sonuçları Üzerine Etkisi


ERDEN S. (Executive), KİŞİAL C.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2019
  • End Date: June 2021