Güneydoğu Anadolu Orojenik Kuşağı Boyunca Gözlenen Ofiyolitik ve Granitik Kayaçların Jeokronolojisi


TUBITAK Project, 2007 - 2009

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: January 2007
  • End Date: January 2009