Elektromanyetik Radyasyon Dalgalarının (900-1800 mHz) Xenopus Embriyosu Üzerine Etkisinin FETAX Testi İle Değerlendirilmesi


BOĞA PEKMEZEKMEK A. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2015

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2012
  • End Date: February 2015