Yoğun Bakım Hastaları İçin Tablet Tabanlı İletişim Aracı


Erden Yüksekkaya S.

KOSGEB, 2022 - 2023

  • Project Type: KOSGEB
  • Begin Date: February 2022
  • End Date: February 2023

Project Abstract

Bilinci açık ancak sözel iletişim kurulamayan solunum cihazına bağlı hastaların fiziksel ve psikolojik gereksinimlerinin (nefes alamama, açlık, ağrı vb) belirlenmesi, tedavi ve bakımlarının yönetilmesi, hastanın stres düzeyinin azaltılarak olumlu hasta sonuçlarının sağlanması için hastalar ile sağlık personeli arasında etkili iletişim aracı kullanılmalıdır. Mevcut durumda göz teması kurma, el-kol ve yüz hareketlerinden yararlanma, dudak okuma, kâğıt-kalem, alfabe veya resimli araçlar, yazı tahtaları gibi geleneksel yöntemler bulunsa da bu yöntemle iletişim eksikliğine/yanlış anlaşılmalara yol açarak hasta sonuçlarını tehdit etmektedir. Bu projede, hastanın fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarını doğru ve hızlı şekilde saptayarak derlenmeyi hızlandıracak, güvenli veri aktarımı ve veri analizi sağlayacak bir elektronik iletişim aracı geliştirilecektir.