Deneysel ortamda oluşturulan Pulslu Manyetik Alanının PMA Erugosquilla massavensis Kossmann1880 in Kaslarındaki kasılma kuvvetine ve kas proteinlerine etkilerinin araştırılması


TÜRELİ C. (Executive), PELİT A., Kökçü P.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2016
  • End Date: March 2022