Karbonik Anhidraz IX Enzimini Hedefleyen Yeni Pirazol-Karboksamitlerin Sentezi, Sitotoksik ve Karbonik Anhidraz İnhibe Edici Etkilerinin Araştırılması-219S076


Yamalı C. (Executive) , Gül H. İ. , Özli G.

TUBITAK Project, 2019 - 2021

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: November 2019
  • End Date: May 2021