Yetiştiriciliği Yapılan Gökkuşağı Alabalık (Oncorhynchus mykiss)'lardan İzole Edilen Patojen Bakterilerin Antibiyotik Direnç Profillerinin Belirlenmesi


ETYEMEZ M. (Executive), CENGİZLER İ., BÜYÜKDEVECİ F., KIZILYILDIRIM S., DEMİRKALE İ., KİLERCİOĞLU S.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2024

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2019
  • End Date: January 2024