HOMOSİSTEİN UYGULANAN SIÇAN VASKÜLER DÜZ KAS HÜCRELERİNDE ANJİYOTENSİN RESEPTÖRLERİNİN HÜCRE PROLİFERASYONU ÜZERİNE ETKİSİ


DOĞAN A. (Executive) , AKILLIOĞLU K. , KOÇAKLI Z. G. , ERDOĞAN Ş. , YILMAZ M. B. , SAĞLAM O.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2015
  • End Date: September 2018