Chandler Ceviz Çeşidi DNA Dizilerini Kullanarak Polimorfik Mikrosatellit Markörlerin Geliştirilmesi


KAFKAS S. (Executive), ESER E.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2015
  • End Date: December 2017