Adana ve Mersin illerinde turunçgil bahçelerinde Hawaii çiçek thripsiThrips hawaiiensis Morgan1913 Thysanoptera Thripidaein yayılışı zarar durumu ve laboratuvar koşullarında bazı insektisitlerin biyolojik etkilerinin araştırılması


ATAKAN E. (Executive) , PEHLİVAN S.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2018
  • End Date: October 2019