Adana ve Mersin illerinde turunçgil bahçelerinde Hawaii çiçek thripsiThrips hawaiiensis Morgan1913 Thysanoptera Thripidaein yayılışı zarar durumu ve laboratuvar koşullarında bazı insektisitlerin biyolojik etkilerinin araştırılması


ATAKAN E. (Executive), PEHLİVAN S.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2018
  • End Date: October 2019