Katkı Malzemelerinin Düşük Yoğunluklu Fiber Sandviç Panellerdeki Düşük Hızlı Darbe Özelliklerine Etkisi (The Effect of Additives on the Low Velocity Impact Properties of Low Density Fiber Sandwich Panels)


GEREN N. (Executive) , ACER D. C.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2018
  • End Date: March 2020