Adıyaman-Malatya Bölgesinde Yer Alan Kırkgeçit Seske Formasyonlarının Petrografik Mikropaleontolojik ve Sr İzotopik Araştırılması


ŞAFAK Ü. (Executive), NURLU N.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2017
  • End Date: November 2020