Tarihi ve Kültürel Mirasın 3 Boyutlu Dökümantasyonunda İnsansız Hava Araçlarının Kullanımı: Ceyhan Kurtkulağı Kervansarayı Örneği


ŞEKERTEKİN A. İ. (Executive), ARSLAN E., ARSLAN N.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2020
  • End Date: March 2022