Mikroenkapsüle Lactobacillus plantarum süpernatantı ile propolis ekstraktı kombinasyonlarının balıkta bozulmaya neden olan bakteriler üzerindeki antibakteriyel etkileri


KÜLEY E. (Executive) , KUŞÇU M. M.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2019
  • End Date: November 2021