Romatizmal kapak darlığı olan hastalarda 3 boyutlu ekokardiyografi ile ölçülen kapak alanı ile geleneksel 2 boyutlu ekokardiyografik yöntemlerin (planimetri, basınç yarılanma zamanı (PHT)ve süreklilik denklemi) kıyaslanması ve gerçek zamanlı 3boyutlu ekokardiyografi (3BE) ile planimetrik mitral ve aort kapak alanı ölçümünün uygulanabilirlik ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi


AKILLI R. (Executive), GÖK M., DEMİR M.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2017
  • End Date: October 2018