Diyabet ve Obezite Modelleri Geliştirilen Hayvanların Karaciğer Dokularında HNF4A LMNA WSF1 ADAMTS9 Genlerinin Ekspresyon Seviyelerinin İncelenmesi


PAZARBAŞI A. (Executive) , KOCATÜRK SEL S. , ÖZPAK L. , ÖCAL I. , YILMAZ M. B. , ILGAZ N. S. , et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2017
  • End Date: February 2019