Antepfıstığında Yeni Nesil Sekanslama: Genomun Taranması, Mikrosatellit (SSR) Markörlerin Geliştirilmesi ve İlk Referans Genetik Haritanın Oluşturulması


KAFKAS S. (Executive)

TUBITAK Project, 2014 - 2017

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: March 2014
  • End Date: November 2017