Pulslu Manyetik Alanın Aort Vasküler Düz Kas Hücrelerine Apoptotik Etkilerinin Kaspaz 3 Enzim Aktivite Testi ile İncelenmesi


ÇİÇEK F. (Executive), Assadollahianbonab S., PELİT A., TAŞTEKİN B., GÜNAY İ., ÖCAL I.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2015
  • End Date: December 2016