Porsuk (Meles meles) dili ve dil papillalarının makroanatomik ve scanning elektron mikroskobik (SEM) incelenmesi


HALIGÜR A. (Yürütücü) , HALIGÜR M. , ALAN A., ÖZKADİF S.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2017 - 2019

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Haziran 2017
  • Bitiş Tarihi: Şubat 2019