Katma Değerli ve Özellikli Ürünler İçin Kompozit/Hibrit Yapılı İpliklerin Tasarımı ve Geliştirilmesi


Creative Commons License

BABAARSLAN O. (Yürütücü) , DAŞAN Y.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2017 - Devam Ediyor

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Ekim 2017
  • Bitiş Tarihi: Devam Ediyor

Proje Özeti

Tekstil ürünlerinin kullanım alanlarının çeşitlilik kazandığı günümüzde, özellikle iplik üretim yöntemlerindeki gelişmeler kalite, konfor ve fonksiyonel özelliklerde değişim sağlamıştır. Sektörde artan beklentilere cevap verebilen birçok alternatif iplik üretim sistemlerinde farklı hammaddeler kullanılarak elde edilen fonksiyonel iplikler tercih edilir hale gelmiştir. Filament ve ştapel yapılar değişik teknolojiler yardımıyla bir araya gerdirilerek, faklı niteliklere sahip iplikler üretilebilmektedir. Birçok özelliğe sahip kompozit iplikler, günümüzde özellikle denim sektöründe yoğun talep görmektedir.

Bu projede, farklı tiplerde filamentlerin, elastan ile katlama yöntemi kullanılarak birleştirilmesinin ardından, ring iplik eğirme makinesinde, farklı ştapel liflerle kaplanması sonucu kompozit ipliklerin geliştirilmesi ve üretimi amaçlanmıştır. Böylece, kompozit ipliklerde merkezlenme sorununun çözülmesi hedeflenmiştir. Ayrıca buradan elde edilecek çok sayıda farklı özelliklerdeki kompozit iplikler kullanılarak katma değeri yüksek denim kumaşların tasarımı ve üretimi de başarılmıştır.

2014-2016 yılları arasında, “Kamu–Üniversite–Sanayi“ işbirliği kapsamında yürütülmüş ve başarılı bir şekilde sonlandırılmış olan 0350.STZ.2013-2 nolu SAN-TEZ projesi bulgularından yola çıkılarak bu proje tasarlanmıştır. Bu projenin de planlandığı şekilde yürütülmesiyle, yeni işbirliklerinin oluşturulması ve alanında bilime ve literatüre katkı yapması beklenmektedir.

Faklı özelliklerde filament ve ştapel liflerin etkilerini karşılaştırmak için üretilen kompozit ipliklere ve geliştirilecek denim kumaşlara, ilgili standartlara uygun kalite kontrol testleri uygulanarak gerekli analiz ve değerlendirmeler yapılmıştır.