T Hücre Reseptör Sinyal Yolağındaki CTLA4 ve Cblb gen ifadeleri ve rs231775 genotipinin Çukurova bölgesindeki aplastik anemili hastalarda irdelenmesi


KILINÇ Y. (Yürütücü) , TULİ A. , DÜNDAR YENİLMEZ E.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2017 - 2019

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Temmuz 2017
  • Bitiş Tarihi: Temmuz 2019