Sandviç Panellerin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Modellenmesi Analiz Edilmesi ve Sonuçların Deneysel Verilerle Karşılaştırılması


GEREN N. (Yürütücü) , UZAY Ç. , BOZTEPE M. H. , BAYRAMOĞLU M. , ACER D. C.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2017 - 2018

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Nisan 2017
  • Bitiş Tarihi: Eylül 2018