Deneysel polikistik over sendromunda D vitamininin over üzerine etkilerinin ışık ve elektron mikroskobik düzeyde incelenmesi


METE U. Ö. (Yürütücü) , SENCAR L. , TULİ A. , ÇELİK L. S. , DAĞLIOĞLU Y. K. , KUYUCU Y. , et al.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2014 - 2016

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Haziran 2014
  • Bitiş Tarihi: Şubat 2016