Tarihi ve Kültürel Mirasın 3 Boyutlu Dökümantasyonunda İnsansız Hava Araçlarının Kullanımı: Ceyhan Kurtkulağı Kervansarayı Örneği


ŞEKERTEKİN A. (Yürütücü) , ARSLAN E., ARSLAN N.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2020 - Devam Ediyor

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Ekim 2020
  • Bitiş Tarihi: Devam Ediyor