Education Information

Education Information

 • 1990 - 1996 Doctorate

  Cukurova University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji, Turkey

 • 1988 - 1990 Postgraduate

  Cukurova University, Fen Bilimleri, Biyoloji, Turkey

 • 1980 - 1985 Undergraduate

  Ankara University, Biyoloji, Biyoloji, Turkey

Dissertations

 • 1996 Doctorate

  Pımpla turıonellae L. ergin dişilerinde karbohidratların yaşam süresi, yumurta üretimi ve açılımı ile total protein ve glikojen miktarına kalitatif ve kantitatif etkileri

  Cukurova University, Biyoloji, Biyoloji

 • 1990 Postgraduate

  Suda çözünen vitaminlerin Pimpla turionellae L.(Hymenoptera: Ichneumonidae)'da yumurta verimi ve açılma oranına etkileri

  Cukurova University, Biyoloji, Biyoloji

Foreign Languages

 • B1 Intermediate French