Education Information

Education Information

 • 2009 - 2013 Doctorate

  Mersin University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Eğitim Programları Ve Öğretim, Turkey

 • 2000 - 2004 Postgraduate

  Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri, Turkey

 • 1993 - 1997 Undergraduate

  Firat University, Faculty Of Technıcal Educatıon, Elektronik Ve Bilgisayar Eğitimi, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  Sanal Gerçeklik Ortamı Olarak İkincil Yaşam (Second Life) Uygulamalarının Tasarlanması Ve Bu Uygulamaların İnternet Tabanlı Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Öğrenmeleri Üzerindeki Etkilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

  Mersin University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri / Eğitim Programları Ve Öğretim

 • 2004 Postgraduate

  Ögretimi Ayrıntılama Kuramına Dayalı Tasarlanan Web Tabanlı Eşzamansız Uzaktan Öğretim Uygulamasının Üniversite Ögrencilerinin Akademik Başarısına Etkisi

  Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri