Education Information

Education Information

  • 2000 - 2004 Doctorate

    Ankara University, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji, Turkey

Dissertations

  • 2004 Doctorate

    Agresif periodontitisli hastalarda Interlökin 1 beta polimorfizminin değerlendirilmesi

    Ankara University, Dişhekimliği Fakültesi, Periodontoloji