Education Information

Education Information

 • 2011 - 2016 Doctorate

  Gazi University, Üretim Yönetimi Ve Pazarlama Eğt., Farmasötik Kimya Abd, Turkey

 • 2007 - 2011 Postgraduate

  Mersin University, Faculty Of Pharmacy, Farmasötik Kimya Abd, Turkey

 • 2003 - 2007 Undergraduate

  Mersin University, Faculty Of Pharmacy, Eczacılık, Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  BENZİMİDAZOL TÜREVİ LİGANTLARI TAŞIYAN PLATİN(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE BİYOLOJİK ETKİLERİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR

  Gazi University, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

 • 2011 Postgraduate

  BAZI YENİ HETEROSİKLİK YAPI TAŞIYAN BİLEŞİKLERİN SENTEZİ, YAPILARININ AYDINLATILMASI VE BİYOLOJİK ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

  Mersin University, Eczacılık Fakültesi , Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2011Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası

  Health&Medicine , Mersin Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu

 • 2010TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Bilgilendirme-Bilinçlendirme Eğitimi

  Quality Management , Mersin Üniversitesi