Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye ve Uluslararası Örgütler: İşbirliğinde Dönüşümün İzleri

IX. Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi, Mersin, Turkey, 26 - 29 May 2022, pp.39-40 Creative Commons License

İç Savaşların Uluslararasılaşmasında İçe ve Dışa Yönelimler

IX. Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi, Mersin, Turkey, 26 - 29 May 2022, pp.94-95 Creative Commons License

Çatışma ve Savaş Literatürünün Kuramsallaşması

IX. Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi, Mersin, Turkey, 26 - 29 May 2022, pp.79-80 Creative Commons License

Transformation of War: An Empirical Inquiry of Internal Conflicts and Wars

4th Politics & International Relations Congress, Trabzon, Turkey, 1 - 04 September 2021, pp.27-28 Creative Commons License

An Inward Internationalization Practice: Learning from Ukraine-Russia Crisis and Assessing the Risks for Moldova and Belarus

13th Pan-European Conference on International Relations, Sofija, Bulgaria, 11 - 14 September 2019

Devlet-içi Savaşların Uluslararasılaşmasını Anlamlandırmada Devlet-dışı Aktörlerin Analizi

X. Uluslararası Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, Bursa, Turkey, 8 October - 10 November 2018, pp.83

Using Mixed Methodologies and Applying them on Case Studies: Testing the Findings for Internationalization of Civil Wars

X. Uluslararası Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, Bursa, Turkey, 8 October - 10 November 2018, pp.42

Transformation of War in Afghanistan

Uluslararası IPRA konferansı Uniting for Peace: Building Sustainable Peace Through Universal Values, İstanbul, Turkey, 10 - 14 August 2014

Internationalisation of Civil Wars Actors Political Violence and International order

4th Global International Studies, Frankfurt, Germany, 6 - 09 August 2014 Sustainable Development

Books & Book Chapters

IÇ SAVAŞLAR AÇISINDAN YENI SAVAŞLAR TARTIŞMASININ DEĞERLENDIRILMESI

in: Savaşın Dönüşümü: Yeni Dinamikler Aktörler ve Araçlar , Erhan Büyükakıncı, Editor, Adres Yayınları, Ankara, pp.101-168, 2021

Küreselleşmenin Çift Cepheli Anatomisi : Fırsat ve Riskler ; Avantaj ve Dezavantajlar

in: ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE GÜNCEL SORUNLAR, Mehmet Emin Erendor , Editor, Nobel, Ankara, pp.259-270, 2018

Manus Midlarsky

in: Savaş Kuramları, Erhan Büyükakıncı, Editor, Liberte, pp.822-851, 2015

Vladimir Lenin

in: Savaş Kuramları, Erhan Büyükakıncı, Editor, Liberte, pp.244-284, 2015

Quincy Wright

in: Savaş Kuramları, ErhanBüyükakıncı, Editor, Liberte, pp.288-315, 2015

Barış, Güç ve Güvenlik: Uluslararası İlişkilerde Çatışan Kavramlar

in: Uluslararası İlişkilerde Anahtar Metinler, Esra Diri, Editor, Uluslararası İlişkiler Kütüphanesi, İstanbul, pp.165-191, 2013

Yanlış Algı Üzerine Varsayımlar

in: Uluslararası İlişkilerde Anahtar Metinler, Esra Diri, Editor, Uluslararası İlişkiler Kütüphanesi, İstanbul, pp.265-291, 2013