Education Information

Education Information

 • 2014 - 2018 Doctorate

  Cukurova University, İlahiyat/Sosyal Bilimler/Temel İslam Bilimleri, Temel İslam Bilimleri/İslam Hukuku, Turkey

 • 2011 - 2014 Postgraduate

  Cukurova University, İlahiyat/Sosyal Bilimler/Temel İslam Bilimleri, Temel İslam Bilimleri/İslam Hukuku, Turkey

 • 2009 - 2011 Undergraduate

  Sakarya University, Faculty Of Theology, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  XVIII. Yüzyıl Adana Şer'iyye Sicilleri Özelinde Aile Hukuku

  Cukurova University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri/İslam Hukuku

 • 2014 Postgraduate

  Zenbillizade Fudayl Çelebinin Tenvî?u?l-Usûl Adlı Eserinin Tahkik ve Değerlendirilmesi

  Cukurova University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri/İslam Hukuku

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate Arabic