Doç.Dr.

OĞUZHAN KIRDÖK


Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Eğitim Bilgileri

2004 - 2010

2004 - 2010

Doktora

Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık, Türkiye

2002 - 2004

2002 - 2004

Yüksek Lisans

Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık, Türkiye

Yaptığı Tezler

2010

2010

Doktora

Bilişsel bilgiyi işleme yaklaşımına göre geliştirilen mesleki karar verme programının sınanması

Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık

2004

2004

Yüksek Lisans

Olumlu Olumsuz Mükemmeliyetçilik Ölçeği Geliştirme Çalışması

Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri/Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2008

2008

Mesleki Eğitim

Aile Terapistliği Eğitimi

Weinheim Institut für Systemische Ausbildung und Entwicklung

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, Eğitim Bilimleri, Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

2014 - 2018

2014 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

2010 - 2014

2010 - 2014

Yrd.Doç.Dr.

Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim

2002 - 2010

2002 - 2010

Araştırma Görevlisi

Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri

Yönetimsel Görevler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Merkez Müdürü

Çukurova Üniversitesi, Kariyer Planlama, Araştırma Ve Uygulama Merkezi

2011 - 2015

2011 - 2015

Merkez Müdür Yardımcısı

Çukurova Üniversitesi, Kariyer Araştırma, Planlama Ve Uygulama Merkezi

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Bireysel Psikolojik Danışma Uygulamaları

Lisans

Lisans

Mesleki Rehberlik

Lisans

Lisans

Rehberlik

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Kariyer Gelişimi ve Danışma

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Kariyer Danışmanlığı Uygulamaları

Lisans

Lisans

Rehberlik

Yönetilen Tezler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Validity and reliability of the Turkish version of the modified Yale Preoperative Anxiety Scale

HATİPOĞLU Z. , KIRDÖK O. , ÖZCENGİZ D.

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.49, ss.730-738, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

THE MEDIATING ROLE OF SELF-ESTEEM IN UNDERSTANDING RELATIONSHIP BETWEEN TEACHERS’ JOB SATISFACTION AND LIFE SATISFACTION

ASLAN SARPKAYA A., KIRDÖK O.

Acta Didactica Napocensia, cilt.12, ss.213-223, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Kariyer Hedefi Geribildirim Ölçeği’nin (KHGÖ) Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

KORKMAZ O., KIRDÖK O.

Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, cilt.12, ss.494-510, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Secondary School Students’ Positive and Negative Perfectionism as a Predictor of Career Development

KIRDÖK O.

Educational Research and Reviews, cilt.13, ss.696-703, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumu İle Psikolojik Sağlamlık Arasındaki İlişkide Öz Anlayışın Aracı Etkisi

ALİBEKİROĞLU P. B. , AKBAŞ T. , BULUT ATEŞ F., KIRDÖK O.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.27, ss.1-17, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Öğretmenlerin Mesleki Bağlılıklarının Yordayıcısı Olarak Kişilik Özellikleri

KIRDÖK O. , DOĞANÜLKÜ H. A.

Turkish Studies, cilt.13, ss.1163-1175, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Investigation of Relationship between High School Students? Career Adaptability, Subjective Well-Being and Perceived Social Support

ŞAHİN İ. , KIRDÖK O.

International Education Studies (IES), no.8, ss.127-135, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Dimensions of personality and emotional intelligence as predictors of high school students career decision difficulties

KIRDÖK O. , KORKMAZ O.

Educational Research and Reviews, cilt.13, ss.495-502, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Dört boyutlu mesleki bağlılık ölçeği uyarlama çalışması

UTKAN Ç., KIRDÖK O.

International Journal of Social Sciences and Education Research, cilt.4, ss.230-244, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

The Role of Senior University Students’ Career Adaptability in Predicting Their Subjective Well-Being

KIRDÖK O. , BÖLÜKBAŞI A.

Journal of Education and Training Studies, cilt.6, ss.47-54, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

High school students' career decision-making difficulties according to locus of control

KIRDÖK O. , HARMAN E.

Universal Journal of Educational Research, cilt.6, ss.242-248, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

2018

2018

Personality Traits as a Predictor of Career Indecision of High School Students

KIRDÖK O. , KAYADİBİ S.

Journal of Strategic Research in Social Science, cilt.4, ss.79-90, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Mesleki Karar Pişmanlığı Ölçeği: Adaptasyon, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

ERDURCAN S., KIRDÖK O.

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.1140-1150, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Okul Psikolojik Danışmanlarının Duygusal Zekâ Düzeylerinin İş Doyumu Düzeylerini Yordama Gücünün İncelenmesi

KIRDÖK O. , ASLAN SARPKAYA A.

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.14, ss.86-100, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

Lise Öğrencilerinin Kariyer Değerlerinin Yordayıcısı Olarak Kariyer İnançları, Cinsiyet ve Akademik Başarıları

YANAR S., KIRDÖK O.

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.9, ss.51-63, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik Doğum Sırası Ve Yaşam Doyumunun Kariyer Kararı Yetkinlik Beklentisini Yordama Gücünün İncelenmesi

KIRDÖK O. , ALİBEKİROĞLU P. B.

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, cilt.9, ss.497-503, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Üniversite öğrenci adaylarının üniversite ve bölüm tercih edenleri

KIRDÖK O.

İstihdamda 3İ Dergisi, ss.102-105, 2014 (Hakemsiz Dergi)

2012

2012

Use of the genogram technique in counseling with Turkish families

Işik E., AKBAŞ T. , KIRDÖK O. , Avci R., Çakir I.

Journal of Family Psychotherapy, cilt.23, ss.131-137, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

2009

2009

Ön Ergenlerin Olumlu-Olumsuz Mükemmeliyetçilik Düzeylerinin Anne-Çocuk İlişkisini Algılamaları Açısından İncelenmesi

CENKSEVEN ÖNDER F. , KIRDÖK O.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.5, ss.263-274, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Üniversite Öğrencilerinin Mesleki Karar Pişmanlıklarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

GÜLEÇ S., KIRDÖK O.

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, ss.343-347

2018

2018

Lise Öğrencilerinin Kariyer Uyumu ve Yaşam Doyumu İlişkisinde Gelecek Yönelimi Olarak İyimserlik ve Umudun Rolü

BÖLÜKBAŞI A., KIRDÖK O.

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Türkiye, 04 Mayıs 2018, ss.72

2018

2018

Duygusal Zeka Yetkinlik Ölçeği Geliştirme Çalışması

KIRDÖK O.

International Social Research and Behavioral Sciences, Antalya, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2018, ss.147

2018

2018

Duygusal Zeka ile Holland Kişilik Tipolojisi Arasındaki İlişki

KIRDÖK O. , TOPAL D.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 28 - 30 Mart 2018, ss.148

2017

2017

Öğretmenlerin İş Doyumu ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkide Benlik Saygısının Rolü

KIRDÖK O. , ASLAN SARPKAYA A.

Eurasian Conferance on Language and Social Sciences, Antalya, Türkiye, 22 - 24 Mayıs 2017

2017

2017

Lise Öğrencilerinin Kariyer Uyumlarının Yaşam Doyumlarına Etkisi

ŞAHİN İ. , KIRDÖK O.

2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2017, ss.154-155

2017

2017

Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin Kariyer Uyumlarının Öznel İyi Oluşlarına Etkisinin İncelenmesi

KIRDÖK O. , Bölükbaşı A.

2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2017

2017

2017

Lise Öğrencilerinin Kariyer Uyumlarının Yaşam Doyumlarına Etkisinin İncelenmesi

ŞAHİN İ. , KIRDÖK O.

2.Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2017

2017

2017

Aile Görüşmesinde Sistemik Yaklaşım ve Soru Teknikleri

KIRDÖK O.

16. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, Adana, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017

2017

2017

Fear of Missing Out: The Big Problem with Social Media in Medicine

Tekayak H. V. , AKPINAR E. , KIRDÖK O.

4th WONCA East Mediterranean Family Medicine Congress, 2 - 04 Mart 2017

2016

2016

Sığınmacı Lise Öğrencilerinin Mesleki Yönelim Problemleri

KIRDÖK O.

VI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2016

2016

2016

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER DEĞERLERİNİN YORDAYICISI OLARAK KARİYER İNANÇLARI CİNSİYET VE AKADEMİK BAŞARILARI

KIRDÖK O. , YANAR S.

1. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016, ss.394

2016

2016

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DENETİM ODAKLARINA GÖREKARİYER KARAR VERME GÜÇLÜKLERİNİN İNCELENMESİ

KIRDÖK O. , HARMAN E.

International Conference on New Horizons in Education, VİYANA, Avusturya, 13 - 15 Temmuz 2016

2015

2015

OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ MESLEKLERE İLİŞKİN MESLEKİ DEĞER ALGILARININ İNCELENMESİ

KIRDÖK O. , SANBERK İ.

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ, Mersin, Türkiye, 7 - 10 Ekim 2015, ss.794-796

2015

2015

Mesleki Sonuç Beklentisinin, Akademik Motivasyon ve Bazı Sosyodemografik Özelliklere Göre İncelenmesi

KIRDÖK O. , ÇELİK E.

13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin, Türkiye, 07 Ekim 2015, ss.1029-1031

2015

2015

Okul Psikolojik Danışmanlarının Mesleklere İlişkin Mesleki Değer Algılarının İncelenmesi

KIRDÖK O. , SANBERK İ.

13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin, Türkiye, 7 - 10 Ekim 2015, ss.794-796

2015

2015

Lise Öğrencilerinin Mesleki sonuç Beklentilerinin Mesleki Değerleri ile İlişkisi

KIRDÖK O. , ASLAN A.

13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin, Türkiye, 07 Ekim 2015, ss.787-789

2014

2014

Çocuklar için Kariyer Gelişim Programı

KIRDÖK O. , ANAR CİRİTÇİ B.

V. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 06 Aralık 2014, ss.10

2013

2013

Üniversite Öğrenci Adaylarının Üniversite ve Meslek Tercih Nedenleri

KIRDÖK O.

I. Uluslararası İş ve Meslek Danışmanlığı Kongresi, Ankara, Türkiye, 28 - 29 Kasım 2013

2013

2013

Üniversite Öğrenci Adaylarının Üniversite ve Bölüm Tercih Nedenleri

KIRDÖK O.

I. Ulusal İş ve Meslek Danışmanlığı Kongresi, Ankara, Türkiye, 28 - 29 Kasım 2013, ss.20

2012

2012

Kariyer Farkındalığını Geliştirmede Sistemik Temelli Bir Program Örneği

KIRDÖK O.

IV. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi, Ankara, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2012, ss.60

2010

2010

Bilişsel Bilgiyi İşleme Yaklaşımına Göre Geliştirilen Mesleki Karar Verme Programının Uygulanması

KIRDÖK O. , AKBAŞ T.

III. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi, Ankara, Türkiye, 10 - 12 Aralık 2010, ss.68

2008

2008

Bir Mesleki Rehberlik Uygulaması: Tanıtım ve Yönlendirme Dersi

KIRDÖK O.

II. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi, Konya, Türkiye, 18 - 20 Haziran 2008, ss.59

2008

2008

Using Genograms in Family Counseling: Experiences from within a Family Counseling Doctoral Course

IŞIK E., AKBAŞ T. , KIRDÖK O. , AVCI R.

International Congress of Counseling, Counseling in International Perspective: Global Demands and Local Needs, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2008, ss.23

2008

2008

Investigating Career Decisions of High School Students Regarding to Their Parenting and Parent Attachment Styles

CENKSEVEN ÖNDER F. , KIRDÖK O. , IŞIK E.

International Congress of Counseling, Counseling in International Perspective: Global Demands and Local Needs, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2008, ss.23

2006

2006

Bilgiyi İşleme Kuramına Dayalı Mesleki Grup Rehberliği Programının Geliştirilmesi ve Uygulamasına Yönelik Bir Çalışma

KIRDÖK O.

I. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi, Mersin, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2006, ss.29-30

2005

2005

Olumlu ve Olumsuz Mükemmeliyetçilik Ölçeği Geliştirme Çalışması

KIRDÖK O.

VIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2005, ss.117

207

207

Öğrencilerin Olumlu-Olumsuz Mükemmeliyetçilik Düzeylerinin Anne-Çocuk İlişkisini Algılamaları Açısından İncelenmesi

KIRDÖK O. , CENKSEVEN ÖNDER F.

IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İzmir, Türkiye, 17 Ekim 0207 - 19 Ekim 2007, ss.298

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

YAŞAMBOYU GELİŞİM

KIRDÖK O.

GENÇ YETİŞKİNLİK DÖNEMİ, Filiz Yurtal, Editör, Nobel Akademi, Ankara, ss.210-240, 2019

2019

2019

PSİKOLOJİK TESTLER, İLKELER, UYGULAMA VE TANITIM

KIRDÖK O.

KARİYER PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞI ALANI VE PSİKOLOJİK TESTLERİN KULLANIMI, Yasemin Yavuzer, Zeynep Karataş, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.379-418, 2019

2018

2018

OKUL ÖNCESİ VE İLKOKULDA PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

KIRDÖK O.

OKUL ÖNCESİNDE VE İLKOKULDA MESLEKİ REHBERLİK, Zeynep HAMAMCI, Fulya TÜRK, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.129-143, 2018

2014

2014

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ EL KİTABI

KIRDÖK O.

TOLMAN’IN İŞARET GESTALT KURAMI, Rezan ÇEÇEN EROĞUL Filiz YURTAL, Editör, Mentis Yayıncılık, Ankara, ss.431-446, 2014

2014

2014

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ EL KİTABI

KIRDÖK O.

BİLGİYİ İŞLEME KURAMI, Rezan ÇEÇEN EROĞUL Filiz YURTAL, Editör, Mentis Yayıncılık, Ankara, ss.493-520, 2014

2013

2013

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

KIRDÖK O.

GÜDÜLENME VE BİREYSEL FARKLILIKLAR, BÜLENT GÜNDÜZ BURHAN ÇAPRİ, Editör, Karahan Kitapevi, Adana, ss.343-389, 2013

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2003 - Devam Ediyor

2003 - Devam Ediyor

Türk PDR Der

Üye