Education Information

Education Information

 • 1999 - Continues Post Doctorate

  Cukurova University, Tıp Fakültesi, Kalp Ve Damar Cerrahisi, Turkey

 • 1979 - 1984 Expertise In Medicine

  Cukurova University, Tıp Fakültesi, Kalp Ve Damar Cerrahisi, Turkey

Dissertations

 • 2010 Expertise In Medicine

  Açık kalp cerrahisi uygulanan pediatrik olgularda kardiyopulmoner bypassın kognitif fonksyonlara etkileri

  Cukurova University, Tıp Fakültesi, Kalp Ve Damar Cerrahisi

 • 2009 Expertise In Medicine

  Konjenital açık kalp ameliyatlarında perioperatif serum laktat ve kreatinin seviyelerinin postoperatif sonuçlarla korelasyonu

  Cukurova University, Tıp Fakültesi, Kalp Ve Damar Cerrahisi