Education Information

Education Information

 • 2001 - 2006 Doctorate

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Abd, Turkey

 • 1998 - 2001 Postgraduate

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Abd, Turkey

 • 1994 - 1998 Undergraduate

  Cukurova University, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2006 Doctorate

  Bisfenol A?nın Biyolojik Parçalanması, Biyokonsantrasyon Faktörleri ve Östrojenik Aktivite Düzeylerinin Belirlenmesi

  Cukurova University, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji

 • 2001 Postgraduate

  Arıtma tesislerinden izole edilen bazı Zoogloea ramigera şuşlarının biyolojik ve biyokimyasal özelliklerinin saptanması, bu suşlarla sağlanabilen tekstil boyarmadde giderimi.

  Cukurova University, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English