Learning Knowledge


Doctorate
2001 - 2006
Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Abd, Turkey

Postgraduate
1998 - 2001
Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Abd, Turkey

Undergraduate
1994 - 1998
Cukurova University, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Turkey

Foreign Languages

English, B2 Upper Intermediate

Dissertations

Doctorate, Bisfenol A?nın Biyolojik Parçalanması, Biyokonsantrasyon Faktörleri ve Östrojenik Aktivite Düzeylerinin Belirlenmesi, Cukurova University, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji, 2006
Postgraduate, Arıtma tesislerinden izole edilen bazı Zoogloea ramigera şuşlarının biyolojik ve biyokimyasal özelliklerinin saptanması, bu suşlarla sağlanabilen tekstil boyarmadde giderimi., Cukurova University, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji, 2001

Academic Titles / Tasks


Professor
2006 - Continues
Cukurova University, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Supported Projects

 1. KÜÇÜKGÜLMEZ YANDIM A., ÇELİK M., GÜLNAZ O., KADAK A. E., TEKELİOĞLU B. K., YANAR Y., Project Supported by Higher Education Institutions, Farklı Koruyucu Katkı Maddelerinin Karideste Oluşan Melanosis Üzerine Etkilerinin Araştırılması, 2018 - 2020
 2. GÜLNAZ O., Çakmak A., Project Supported by Higher Education Institutions, Doğu Akdeniz sahil Şeridinden izole edilen Bakterilerin Antibiyotik ve Ağır Metal Dirençliliğinin Belirlenmesi, 2016 - 2020
 3. TANSI V., ÖZTÜRK H. H., BOSTAN BUDAK D., NAZLI R. İ., GÜLNAZ O., YAŞA KAFKAS N. E., Project Supported by Higher Education Institutions, Farklı Dozlarda Humik Asit Uygulamalarının Tatlı Sorgum (Sorghum bicolor L. Moench) Bitkisinden Biyoyakıt Üretimine Etkilerinin Araştırılması, 2015 - 2020
 4. YANAR M., GÜLNAZ O., YANAR Y., KÜÇÜKGÜLMEZ YANDIM A., Project Supported by Higher Education Institutions, Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) İşleme Atıklarından Kollajen Eldesi, 2018 - 2019
 5. ÖZKAN İ., TELLİ A., DURU BAYKAL P., GÜLNAZ O., Project Supported by Higher Education Institutions, Kompozit İplik İçerikli Fonksiyonel Örme Kumaşların Üretimi, 2018 - 2019
 6. AKA KAÇAR Y., GÜLNAZ O., Project Supported by Higher Education Institutions, Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde Bulunan GC (Gas Chromatography) Cihazının Kart Değişimi, 2017 - 2018
 7. SABIR E. C., KÜÇÜKGÜLMEZ A., GÜLNAZ O., KADAK A. E., TAŞ M., Project Supported by Higher Education Institutions, YÜNLÜ KUMAŞA KİTOSAN UYGULANMASI, UYGULAMA SONRASI KUMAŞIN ANTİBAKTERİYEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİN ARAŞTIRILMASI, 2017 - 2018
 8. GÜLNAZ O., Kaya H., Project Supported by Higher Education Institutions, FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖZÜYLE BİYOTEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ, 2015 - 2016
 9. GÜLNAZ O., Gholami H., Project Supported by Higher Education Institutions, Hasat sonrası tarlada kalan mısır atıklarının Karakterizasyon ve enerji üretiminde kullanılabilirliğinin araştırılması, 2015 - 2016
 10. GÜLNAZ O., gholami h., Project Supported by Higher Education Institutions, BİYOGAZ ÜRETİMİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI OLARAK ATIK YAĞLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, 2015 - 2016
 11. GÜLNAZ O., SEZER G., Project Supported by Higher Education Institutions, İNSAN TEDAVİ AMAÇLI KULLANILAN BAZI İLAÇLARIN BİYOLOJİK VE İLERİ OKSİDASYON TEKNİKLERİ KULLANILARAK DEGREDASYONUNUN İNCELENMESİ, 2014 - 2016
 12. ÇELİK BAYKAL L., GÜLNAZ O., ÇELİK M., YENİLMEZ F., KUTLU H. R., POLAT S., SERBESTER U., UZUN Y., ÇIKRIKÇI M., Project Supported by Higher Education Institutions, İçme Suyuna ve Altlığa Eklenen Etkin Mikroorganizmaların (EM) Etlik Piliçlerin Performansı, Bağırsak Histomorfolojisi ve Kan Parametreleri Üzerine Etkileri, 2014 - 2015
 13. GÜLNAZ O., Project Supported by Higher Education Institutions, Deniz ve Tatlı Su Makrofitleri Üzerine Etidyum Bromür'ün Adsorpsiyonu ve Adsorpsiyon Kinetiğinin Belirlenmesi, 2013 - 2015
 14. GÜLNAZ O., Project Supported by Higher Education Institutions, Akridin Oranj'ın Ulva lactuca ve Lemna gibba Kullanılarak Sıvı Çözeltilerden Adsorpsiyonla Uzaklaştırılması ve Adsorpsiyon Kinetiğinin Belirlenmesi, 2013 - 2015
 15. GÜLNAZ O., Project Supported by Higher Education Institutions, Organik Atıklarda Fermantasyon Yolu ile Biyogaz Üretimi, 2013 - 2015
 16. GÜLNAZ O., Project Supported by Higher Education Institutions, Kavram Çarkı Diyagramının Öğrencilerin Kavramsal Gelişimlerine,Motivasyonlarına ve Biyolojiye Yönelik Tutumlarına Etkisinin Belirlenmesi, 2012 - 2015
 17. GÜLNAZ O., Project Supported by Higher Education Institutions, Sucul Makrofitler ile Sağlanabilen Tekstil Boya Adsopsiyonu, 2013 - 2014
 18. GÜLNAZ O., Project Supported by Higher Education Institutions, Muatjenik Aridin Orange Boyasının Degredasyonu, 2013 - 2014
 19. GÜLNAZ O., TUBITAK Project, Mikrobiyal elektroliz yöntemiyle organik materyalce zengin atık sulardan ve lignoselülozik biyokütle hidroliz çözeltilerinden hidrojen gazı eldesi, 2011 - 2013

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

 1. Comparison of different chemical pretreatments for their effects on fermentable sugar production from miscanthus biomass
  Nazlı R. İ., Gülnaz O., Yaşa Kafkas N. E., Tansı V.
  BIOMASS CONVERSION AND BIOREFINERY, vol.13, no.8, pp.6471-6479, 2023 (SCI-Expanded)
 2. Explanation of difenoconazole removal by chitosan with Langmuir adsorption isotherm and kinetic modeling
  Altun S., Kadak A. E., Küçükgülmez Yandım A., Gülnaz O., Çelik M.
  TOXICOLOGICAL RESEARCH, vol.39, no.1, pp.127-133, 2023 (SCI-Expanded)
 3. DETECTION OF TETRACYCLINE RESISTANCE GENES IN PSEUDOMONAS AND AEROMONAS ISOLATED FROM NORTH-EAST MEDITERRANEAN SEA
  Ahmed K. S. M., GÜLNAZ O., Cakmak A.
  FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.30, no.4A, pp.4052-4058, 2021 (SCI-Expanded)
 4. Interactive Effects of Nitrogen and Humic Substances Applications on Bioethanol Production from Sweet Sorghum and Combustion Characteristics of Its Bagasse
  Nazlı R. İ., Tansı V., Gülnaz O., Yaşa Kafkas N. E., Kusvuran A., Öztürk H. H., Budak D. B.
  AGRONOMY-BASEL, vol.10, 2020 (SCI-Expanded)
 5. Investigation of antibacterial and antifungal properties of tufting carpets containing metal composite yarns
  ÖZKAN İ., BAYKAL P., GÜLNAZ O.
  JOURNAL OF THE TEXTILE INSTITUTE, vol.110, no.5, pp.756-763, 2019 (SCI-Expanded)
 6. THE EVALUATION OF SHELLFISH WASTES AS ANTIMICROBIAL AGENT ON RAINBOW TROUT
  KUCUKGULMEZ A., Kadak A. E., ÇELİK M., YANAR Y., GÜLNAZ O.
  FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.27, no.6, pp.4169-4173, 2018 (SCI-Expanded)
 7. OZONOLYTIC DEGRADATION OF TETRACYCLINE ANTIBIOTIC: EFFECT OF PH
  GÜLNAZ O., Sezer G.
  FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.25, no.8, pp.2928-2934, 2016 (SCI-Expanded)
 8. Antibiotic and heavy metal resistance in Gram-negative bacteria isolated from the Seyhan Dam Lake and Seyhan River in Turkey
  MATYAR F., GÜLNAZ O., Guzeldag G., Mercimek H. A., AKTÜRK S., ARKUT A., Sumengen M.
  ANNALS OF MICROBIOLOGY, vol.64, no.3, pp.1033-1040, 2014 (SCI-Expanded)
 9. EFFECTS OF CHITOSAN ON COLOR, SENSORY AND MICROBIOLOGICAL PROPERTIES OF EUROPEAN EEL (ANGUILLA ANGUILLA) FILLETS DURING REFRIGERATED STORAGE
  Kucukgulmez A., YANAR Y., Gercek G., GÜLNAZ O., ÇELİK M.
  JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION, vol.37, no.5, pp.766-771, 2013 (SCI-Expanded)
 10. HEAVY METAL REMOVAL BY USING DRIED ENTEROMORPHA COMPRESSA MACRO ALGAE FROM AQUEOUS SOLUTION AND INDUSTRIAL WASTEWATER APPLICATION
  Sahmurova A., Turkmenler H., GÜLNAZ O.
  FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.22, no.6, pp.1659-1665, 2013 (SCI-Expanded)
 11. A Study: Removal of Cu(II), Cd(II), and Pb(II) Ions from Real Industrial Water and Contaminated Water Using Activated Sludge Biomass
  KUŞVURAN E., YILDIRIM D., Samil A., GÜLNAZ O.
  CLEAN-SOIL AIR WATER, vol.40, no.11, pp.1273-1283, 2012 (SCI-Expanded)
 12. Antimicrobial Activity of the Chitosan Extracted from Shell Wastes
  Kucukgulmez A., GÜLNAZ O., ÇELİK M., YANAR Y., Kadak A. E., Gercek G.
  JOURNAL OF POLYMERS AND THE ENVIRONMENT, vol.20, no.2, pp.431-437, 2012 (SCI-Expanded)
 13. DECOLORIZATION OF THE TEXTILE DYES REACTIVE BLUE 220, ACID RED 414 AND BASIC YELLOW 28 BY OZONE AND BIODEGRADATION OF OXIDATION PRODUCTS
  GÜLNAZ O., KUŞVURAN E., MATYAR F., ÇAKICI H.
  FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.21, no.4, pp.808-813, 2012 (SCI-Expanded)
 14. Removal of Reactive Red 198 from aqueous solution by Potamogeton crispus
  GÜLNAZ O., Sahmurova A., Kama S.
  CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, vol.174, pp.579-585, 2011 (SCI-Expanded)
 15. Decolorization of malachite green, decolorization kinetics and stoichiometry of ozone-malachite green and removal of antibacterial activity with ozonation processes
  KUŞVURAN E., GÜLNAZ O., Samil A., Yildirim O.
  JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, vol.186, no.1, pp.133-143, 2011 (SCI-Expanded)
 16. Detection of double bond-ozone stoichiometry by an iodimetric method during ozonation processes
  KUŞVURAN E., GÜLNAZ O., Samil A., ERBİL M.
  JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, vol.175, pp.410-416, 2010 (SCI-Expanded)
 17. ADSORPTION OF REACTIVE DYES FROM AQUEOUS SOLUTION BY Chara vulgaris
  Gulnaz O.
  FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.18, pp.2243-2248, 2009 (SCI-Expanded)
 18. ADSORPTION OF Ni (II) IONS BY WASTE-ACTIVATED SLUDGE AND KINETIC MODELING
  Gulnaz O.
  FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.18, no.10, pp.1839-1845, 2009 (SCI-Expanded)
 19. The reuse of dried activated sludge for adsorption of reactive dye
  Gulnaz O., Kaya A., Dincer S.
  JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, vol.134, pp.190-196, 2006 (SCI-Expanded)
 20. Adsorption of Cd(II), Cu(II) and Ni(II) ions by Lemna minor L.: Effect of physicochemical environment
  Saygideger S., Gulnaz O., Istifli E. S., Yucel N.
  JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, vol.126, pp.96-104, 2005 (SCI-Expanded)
 21. Study of Cu(II) biosorption by dried activated sludge: effect of physico-chemical environment and kinetics study
  Gulnaz O., Saygideger S., Kusvuran E.
  JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, vol.120, pp.193-200, 2005 (SCI-Expanded)
 22. Reply to comment of Dr. Ho on "J. Hazard. Mater. 108 (2004) 183-188"
  Gulnaz O.
  JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, vol.118, pp.265, 2005 (SCI-Expanded)
 23. Comparison of several advanced oxidation processes for the decolorization of Reactive Red 120 azo dye in aqueous solution
  Kusvuran E., Gulnaz O., Irmak S., Atanur O., Yavuz H., Erbatur O.
  JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, vol.109, pp.85-93, 2004 (SCI-Expanded)
 24. Sorption of basic dyes from aqueous solution by activated sludge
  Gulnaz O., Kaya A., Matyar F., Arikan B.
  JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, vol.108, no.3, pp.183-188, 2004 (SCI-Expanded)

Articles Published in Other Journals

 1. EFFECTS OF DIFFERENT CHEMICAL PRETREATMENTS ON CELL WALL COMPOSITION ANDASH CONCENTRATION OF SWEET SORGHUM BAGASSE FOR BIOETHANOL PRODUCTION
  NAZLI R. İ., TANSI V., KUŞVURAN A., GÜLNAZ O.
  Journal of Agricultural, Food and Environmental Science, 2018 (Peer-Reviewed Journal)
 2. Chemical composition of the essential oils from some citrusspecies and evaluation of the antimicrobial activity
  Bozkurt T., GÜLNAZ O., KAÇAR Y.
  journal of environmental sicence, toxicology and food technology, vol.11, no.10, pp.1-8, 2017 (Peer-Reviewed Journal)
 3. Isolation and antibiotic resistance of Campylobacter spp. from chicken and cattle meat in Turkey
  MATYAR F., GÜLNAZ O., GHOLAMI H.
  Advances in Food Sciences, vol.37, no.2, pp.58-64, 2015 (Peer-Reviewed Journal)
 4. Adsorption of Pb (II) ions by Lemma minor, Potamogeton crispus and chara vulgaris: Kinetic modelling
  GÜLNAZ O.
  Journal of Applied Biological Sciences, vol.3, no.2, pp.78-84, 2009 (Scopus)
 5. Biodegradation of bisphenol a by Chlorella vulgaris and Aeromonas hydrophilia
  GÜLNAZ O., DİNÇER S.
  JABS, vol.3, pp.79-84, 2009 (Peer-Reviewed Journal)
 6. 'Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Kullandıkları Öğretim Yöntem ve Tekniklerine ilişkin Görüşlerinin Değerlendirilmes
  AYDEDE M. N., ÇAĞLAYAN Ç., MATYAR F., GÜLNAZ O.
  ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.3, no.32, pp.24-33, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Books & Book Chapters

 1. biyolojinin toıplum bilim ve teknoloji açısından öenmi
  GÜLNAZ O.
  in: biyolojide özel konular, gülay ekici, Editor, paradigma akademi, İstanbul, pp.15-23, 2018
 2. Rekombinanat DNA Teknolojisi
  GÜLNAZ O., MATYAR F.
  in: Genetik ve Biyoteknoloji, Filik İşcen, C. Aktan, B, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.243-256, 2017
 3. Rekombinant DNA Teknolojisi
  GÜLNAZ O., MATYAR F.
  in: Genetik ve Biyoteknoloji, Cansu Filik İşçen, M. Bahadır AKtan, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.243256, 2017
 4. DNA, RNA , Genler ve Kromozomlar
  ATLI E., GÜLNAZ O., MATYAR F., DÖNEL AKGÜL G., PİNER BENLİ P., BEŞOLUK Ş., BİRHANLI A., ÖZDEMİR F. A., DÖNMEZ ŞAHİN M., İLKÖRÜCÜ Ş., et al.
  in: Genetik ve Biyoteknoloji, Cansu Filik İşcen, M. Bahadır Aktan, Editor, Lisans Yayıncılık, pp.27-59, 2017
 5. BİYOTEKNOLOJİK UYGULAMALAR I
  ÖZEL Ç. A., GÜLNAZ O., MATYAR F., DÖNEL AKGÜL G., PİNER BENLİ P., BEŞOLUK Ş., BİRHANLI A., ATLI E., YOLOĞLU E., ÖZDEMİR F. A., et al.
  in: Genetik ve Biyoteknoloji, Prof.Dr. Cansu Filik İşçen Yrd.Doç.Dr.M.Bahadır Aktan, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.257-290, 2017
 6. Kimyasal Maddeler ve Biyolojik Etkileri
  MATYAR F., GÜLNAZ O.
  in: Biyolojide Özel Konular, Filik İşcen, C., İlhan S., Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.251-262, 2016
 7. Kimyasal Maddeler ve Biyolojik Etkileri
  MATYAR F., GÜLNAZ O.
  in: Biyolojide Özel Konular, FİLİK İŞÇEN CANSU, İLHAN SEMRA, Editor, LİSANS YAYINCILIK, İstanbul, pp.251-262, 2016

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

 1. Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının Zor Olarak Algıladıkları Fen Konularının, Nedenlerinin Ve Çözüm Önerilerinin Fene Yönelik Motivasyon Düzeylerine Göre Analizi
  KAYA M., FETTAHLIOĞLU P., GÜLNAZ O.
  International Conference on Science,Mathematics, Entrepreneurship andTechnology Education, 12 - 14 April 2019
 2. The Effectiveness of Different Treatments in Preventing Melanosis in Shrimp
  KÜÇÜKGÜLMEZ YANDIM A., Kadak A. E., ÇELİK M., YANAR Y., GÜLNAZ O., TEKELİOĞLU B. K.
  2ND INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCE, Kastamonu, Turkey, 11 - 14 April 2019, pp.706
 3. degradation of municipal solid waste (MSW) landfill leachate by using advanced oxidation process
  GÜLNAZ O., Murguzova N., Yılmaz A. s.
  international Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Ankara, Turkey, 26 - 27 April 2018, vol.1, no.1, pp.1110
 4. Effects of different pretreatment methods on fiber content of sweet sorghum bagasse for bioethanol production
  NAZLI R. İ., GÜLNAZ O., TANSI V., KUŞVURAN A.
  3rd International Symposium for Agriculture and Food, Ohrid, Macedonia, 18 - 20 October 2017, pp.163-169
 5. adsorption of tetracycline antibiotic on Lemna minor L.
  SEZER G., Murguzova N., Yılmaz A. S., GÜLNAZ O., ÇELEBİ SEZER Y.
  INTERNATIONAL ADVANCED RESEARCHESENGINEERING CONGRESS 2017, Osmaniye, Turkey, 16 - 18 November 2017, pp.2614
 6. Adsorption of Acridine orange from Aqueous SolutionUsing Lemna gibba and Kinetic Modelling
  uslu f. m., GÜLNAZ O.
  International Advanced Researches Engineering Congress-2017, Osmaniye, Turkey, 16 - 18 November 2017, pp.2464
 7. The remove of heavy metal and color containing Ni, Cu and Cr from textilewastewater by activated sludge adsorption
  SEZER G., Murguzova N., yılmaz a. s., ÇELEBİ SEZER Y., GÜLNAZ O.
  International Advanced Researches Engineering Congress-2017, Osmaniye, Turkey, 16 - 18 November 2017, pp.2615
 8. Effects of Different Chemical Pretreatments on Cell Wall Composition and Ash Concentration of Sweet Sorghum Bagasse for Bioethanol Production
  NAZLI R. İ., GÜLNAZ O., TANSI V., KUŞVURAN A.
  3rd International Symposium for Agriculture and Food, Odhird, Macedonia, 18 - 20 October 2017
 9. Ozonolytic degradation of Diclofenac
  SEZER G., GÜLNAZ O.
  ecology 2017, Kayseri, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.257
 10. Investigation of Antibacterial Activity of Chitosan Threated Wool Fabrics
  SABIR E. C., TAŞ M., KÜÇÜKGÜLMEZ A., GÜLNAZ O., KADAK A.
  1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Turkey, 26 - 28 October 2016, vol.1, no.1, pp.1
 11. EFFECTS OF SUPPLEMENTAL EFFECTIVE MICROORGANISM ON PERFORMANCE SOME HISTOLOGICAL AND BLOOD PARAMETERS OF BROILER
  ÇELİK L., CİKRİKCİ M., SERBESTER U., UZUN Y., POLAT S., YENİLMEZ F., ÇELİK M., GÜLNAZ O., KUTLU H. R.
  The 17th Asian-Australasian Association of Animal Production Societies Animal Science Congress, Fukuoka, Japan, 22 - 25 August 2016
 12. EFFECTS OF SUPPLEMENTAL EFFECTİVE MICROORGANISM ON PERFORMANCE SOME HISTOLOGICAL AND BLOOD PARAMETERS OF BROILER
  ÇELİK L., ÇIKRIKÇI M., SERBESTER U., Uzun Y., POLAT S., YENİLMEZ F., ÇELİK M., GÜLNAZ O., KUTLU H. R.
  The 17th Asian-Australasian Assocıatıon of Animal Production Societıes Animal Science Congress, 22 - 25 August 2016
 13. Removal of ethidium bromide from aqueous solution by using Photomogetom crispus
  Demir M., GÜLNAZ O.
  European Biotechnology Congress, Lecce, Italy, 15 - 18 May 2014, vol.185
 14. Biogas production from organic wastes: Effect of temperature
  Gholami H., GÜLNAZ O.
  European Biotechnology Congress, Lecce, Italy, 15 - 18 May 2014, vol.185
 15. Gıdalardan izole Edilen Campylobacter spp. Bakterilerinin Dağılımı ve Antibiyotik Dirençliliklerinin Araştırılması
  MATYAR F., GHOLAMI H., GÜLNAZ O., Demir M., USLU F. M.
  EKOLOJİ 2014 SEMPOZYUMU, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 1 - 04 May 2014, pp.174
 16. ORGANİK ATIKLARDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ VE ORGANİZMALARIN ETKİNLİĞİNDE SICAKLIK
  Gholami H., Demir M., USLU F. M., KAMA Ş., Gök H., EMRAHOĞLU N., GÜLNAZ O.
  XI ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ, Samsun, Turkey, 1 - 04 October 2013, pp.242
 17. Bitkisel Kaynaklı Soğukpres ve Su Buharı Destilasyonu ile Çıkarılan Yağların Anti?Bakteriyel Aktivitelerinin Belirlenmesi
  GHOLAMI H., GÜLNAZ O., MATYAR F., ÖZBİLEN A., ÇAKICI H., KAMA Ş., YAZBAHAR L.
  XXI. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslar arası katılımlı), İzmir, Turkey, 3 - 07 September 2012, pp.1224-1225
 18. Halka Açık Parklarda Bulunan Araç ve Gereçler Üzerinden İzole Edilen Gram (-) Bakterilerin Antibiyotik Dirençlilik Düzeylerinin Belirlenmesi
  KAMA Ş., GÜLNAZ O., MATYAR F., GHOLAMI H., DİNÇER S., ÖZBİLEN A., ÇAKICI H., KURTÇU İ.
  XXI. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslar arası katılımlı), İzmir, Turkey, 3 - 07 September 2012, pp.1236-1237
 19. Seyhan Baraj Gölü ve Nehrinden İzole Edilen Gram Negatif Bakterilerinin Antibiyotik ve Ağır Metal Dirençlilik Profillerinin Çıkarılması
  MATYAR F., GÜLNAZ O., KAMA Ş., SOYSAL M.
  XXI. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslar arası katılımlı), İzmir, Turkey, 3 - 07 September 2012, pp.1254-1255
 20. Tetrasiklin Antibiyotiğinin Ozonolitik Degredasyonu
  GÜLNAZ O., MATYAR F., GHOLAMI H., ÖZBİLEN A., ÇAKICI H., KAMA Ş.
  XXI. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), İzmir, Turkey, 3 - 07 September 2012, pp.842-843
 21. Metapenaeus stebbingi Kabuk Atıklarından Elde Edilen Kitosanın Buzdolabında Depolanan Alabalık (Oncorhynchus mykiss) Filetoları Üzerine Antimikrobiyal Etkisinin Belirlenmesi
  KÜÇÜKGÜLMEZ A., Gülnaz O., ÇELİK M., YANAR Y., Kadak A. E., Gerçek G., Çıkrıkçı M.
  2. Ulusal Alabalık Sempozyumu, Karaman, Turkey, 6 - 08 July 2010, pp.63
 22. Sefalosporinlerin ozonotik olarak parçalanması
  GÜLNAZ O., MATYAR F.
  XX. Ulusal Biyoloji Kongresi, Denizli, Turkey, 21 - 25 June 2010, pp.928
 23. Akdeniz Kıyı Şeridinden İzole Edilen Gram Negatif Bakterilerin Antibiyotik Dirençliliklerinin Araştırılması
  MATYAR F., GÜLNAZ O., SOYSAL M.
  XX. Ulusal Biyoloji Kongresi, Denizli, Turkey, 21 - 25 June 2010, pp.900
 24. Aspegillus niger kullanılarak melastan sitrik asit üretimi
  MATYAR F., GÜLNAZ O., SOYSAL M.
  XX. Ulusal Biyoloji Kongresi, Denizli, Turkey, 21 - 25 June 2010, pp.953
 25. Karideslerden izole edilen Gr(-) bakterilerin identifikasyonu ve çoklu antibiyotik dirençliliklerinin araştırılması
  MATYAR F., GÜLNAZ O., KAYA A., AKKAN T., ERASLAN B.
  IX. Ulusal Biyoloji Kongresi, Trabzon, Turkey, 23 - 27 June 2008, pp.238
 26. İskenderun Körfezi M/V Ulla Batığı çevresinden izole edilen bakterilerin identifikasyonu ve Ağır Metal Dirençliliklerinin araştırılması
  MATYAR F., KAYA A., GÜLNAZ O., DİNÇER S.
  IX. Ulusal Biyoloji Kongresi, Trabzon, Turkey, 23 - 27 June 2008, pp.243
 27. 'Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi'
  FETTAHLIOĞLU P., EMRAHOĞLU N., MATYAR F., GÜLNAZ O., ÖZCAN M., KARADUMAN B.
  VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Malatya, Turkey, 07 September 2007
 28. Adana'da Alkolsüz içeceklerin Fekal Kirlilik Düzeylerinin Belirlenmesi
  DİNÇER S., MATYAR F., GÜLNAZ O.
  XII Biyoteknoloji Kongresi, Balıkesir, Turkey, 17 - 20 September 2001, pp.119
 29. Zoogloea sp. Suşları İle Tekstil Boyalarının Eliminasyon Düzeyinin Araştırılması
  GÜLNAZ O., ÇOLAK Ö., ARIKAN B.
  XII. Biyoteknoloji Kongresi, Balıkesir, Turkey, 17 - 21 September 2001, pp.137-140

Academic and Administrative Experience

2016 - 2019 Head of Department Cukurova University, Matematik Ve Fenbilimleri Eğitimi Bölümü
2013 - 2019 Deputy Director of Research Institute Cukurova University, Fen Bilimleri

Courses

Biyology 3, Undergraduate, 2021 - 2022
biyolog 2, Undergraduate, 2021 - 2022

Advising Theses

GÜLNAZ O., insan tredavi amaçlı kullanılan bazı ilaçların kimyasal ve biyolojik olarak oksidasyonlarının incelenmesi, Doctorate, g.sezer(Student), 2016
GÜLNAZ O., akridin orange'ın ulva lactuca ve lemma gibba kullanılarak sıvı çözeltilerden adsorbsiyon ile uzaklaştırılması ve adsorbsiyon kinetiğinin belirlenmesi, Postgraduate, f.masume(Student), 2014
GÜLNAZ O., Atıklardan fermantasyon yoluyla biyogaz üretimi, Doctorate, h.gholami(Student), 2014

Activities in Scientific Journals

International Journal of Environmental Pollution and Solutions, Committee Member, 2014 - Continues

Scientific Refereeing

Chemical engineering journal, SCI Journal, January 2017
Toxicology in vitro, SCI Journal, January 2017
Journal of environmental manegement, SCI Journal, January 2017

Metrics

Congress and Symposium Activities

VI. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Attendee, Adana, Turkey, 2017

Research Areas

Life Sciences, Biotechnology, Environmental Biotechnology, Natural Sciences