Education Information

Education Information

  • 1993 - 1998 Doctorate

    Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar Ve Sulama Anabilimdalı, Turkey

Dissertations

  • 1998 Doctorate

    Bazı Mineral ve Kimyasal Beton Katkılarının Sulama Sistemlerindeki Açık Kanalların Kaplama Betonlarında Kullanılabilirliği Konusunda Bir Araştırma

    Cukurova University, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar Ve Sulama Anabilimdalı

Foreign Languages

  • B1 Intermediate English