Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Çocuğa Yönelik Cinsel İstismar: Türkiye’xxde Medyada Temsili

Sosyoloji Notları, vol.3, no.1, pp.35-46, 2019 (Other Refereed National Journals)

Different Lives and Shared Practices: Sociology of Women in Turkey

International Journal of Human Sciences, vol.16, no.4, pp.1096-1103, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Bryan S. Turner'ın Kuramı Çerçevesinde Kadın, Beden ve Toplum

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.9, pp.2558-2573, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

MODERNİTE KÜLTÜRÜ VE TÜRK MODERNLEŞMESİ

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.3, pp.36-47, 2018 (Other Refereed National Journals)

Childhood Ideology in the Early Turkish Republican Era

JOURNAL OF POLITICS AND LAW, vol.11, pp.82-97, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Families of Children with Down Syndrome in Turkey: A Sociocultural Approach

International Journal of Social Science Studies, vol.6, no.10, pp.609-614, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Modernization and Popular Culture:Views from Turkey

Sociology and Anthropology, vol.6, pp.609-614, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÇOCUKLARIN OYUN KAVRAMINA YÖNELİK ALGILARI VE DÜŞÜNCELERİ

Journal of Turkish Studies, vol.13, pp.1007-1019, 2018 (Other Refereed National Journals)

Sosyolojik Açıdan Cumhuriyet Romanında Çocuk

Journal of Turkish Studies, vol.12, pp.391-412, 2017 (Other Refereed National Journals)

POSTYAPISALCI KURAM ÇERÇEVESİNDE GEORGE ORWELL’İN HAYVAN ÇİFTLİĞİ ÜZERİNE METİN ANALİZİ

International Journal of Language Academy, vol.5, no.20, pp.373-382, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

ŞİKAGO OKULU ÇERÇEVESİNDE ELEŞTİREL KENT SOSYOLOJİSİ: OTOETNOGRAFİK BİR ÇALIŞMA

Çukurova Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.5, pp.199-207, 2017 (Other Refereed National Journals)

Micro sociological syndromes

Journal of Human Sciences, vol.14, no.4, pp.3905-3912, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Consumption culture and body in cinema context: Fight Club

Journal of Human Sciences, vol.13, no.3, pp.5530-5536, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

TOPLUMSAL CİNSİYET VE KADIN SORUNLARI: ADANA DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ

Çukurova Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.3, pp.158, 2016 (Other Refereed National Journals)

TÜRK MODERNLEŞMESİ ÇERÇEVESİNDE TÜRK POST MODERN ROMANINDA ÇOCUK

International Journal of Language Academy, vol.3, no.9, pp.349, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Servet-i Fünun Dönemi Romanında Mürebbiyeler: Yabancı ve Yabancılaşma

Journal of Turkish Studies, vol.10, pp.719, 2015 (Other Refereed National Journals)

FOCAULT’UN İKTİDAR VE SÖYLEM ANALİZİ AÇISINDAN KİRALIKKONAK

Route Educational and Social Science Journal, vol.2, no.3, pp.96-105, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk Modernleşmesi Bağlamında Tanzimat ve Servet-i FünunDönemi Romanına Bauman’ın Bakış Açısı: Dilsel BelirsizlikAnlayışı

International Journal of Language Academy, vol.3, no.2, pp.142-150, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

SOSYOLOJİK BİR BAKIŞLA ADANA SİNEMASI

Çukurova Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.1, pp.118, 2015 (Other Refereed National Journals)

SOSYOLOJİK AÇIDAN ÇOCUKTA SOSYAL DİYALOG VE İKTİDAR

Route Educational and Social Science Journal, vol.1, no.3, pp.255-274, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

WOMEN’S PUBLIC SPACES AND INEQUALITY OF URBAN SPACES

International Conference on Contemporary Women’xxs Studies, İstanbul, Turkey, 7 - 08 March 2019, pp.260-263

THREE GENERATIONS AND THREE STORIES: WOMENFROM 1945 TO 2019

CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCHES:THEORY AND PRACTICE IN EDUCATION, Frankfurt, Germany, 25 - 27 July 2019

FARKLI YAŞAMLAR ORTAK PAYLAŞIMLAR:ÜNIVERSITELERDE YETIŞKIN KADINI EĞITIM

CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCHES:THEORY AND PRACTICE IN EDUCATION, Frankfurt, Germany, 25 - 27 July 2019

Women’xxs PUBLIC SPACES AND INEQUALITY OF URBAN SPACES

International Conference on Contemporary Women’xxs Studies, İstanbul, Turkey, 7 - 08 March 2019

Representation of Western-centric theories and concepts in Turkish Newspapers: A Socio-critical Approach

International Congress on Politic, Economic and Social Studies, Niğde, Turkey, 12 - 18 November 2018, vol.5, pp.35-40

Turkish Women's Social Practices and Political Views: A Sociological Approach

International Congress on Politic, Economic and Social Studies, Niğde, Turkey, 12 - 18 November 2018, vol.5, pp.20-24

A Critical Approach to Chicago School’Representation of Urban Sociology: Views from Turkey

14th International Conference on Social Sciences, Frankfurt, Germany, 2 - 03 March 2018, vol.14, pp.768-774

Kentsel Mekânlarda Güvenlik Sorunu ve Bir “Toplumsal Kategori” Olarak Çocuklar

7. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu, Antalya, Turkey, 10 - 12 December 2015

Türkiye’de Çocuğa Yönelik Cinsel İstismarın Medyaya Yansıması

VIII.Ulusal Sosyoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 03 December 2016

Edebiyat Sosyolojisi Bağlamında Erken Türk Modernleşmesinde Çocuklar

VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Muğla, Turkey, 2 - 05 October 2013

14 Yaş Çocuklarında Sosyal Diyalog, İktidar ve Foucault Sosyolojisi

Tekil Çalışmalar, Ortak Hassasiyetler Konferansı, İstanbul, Turkey, 27 May 2010

Books & Book Chapters