Education Information

Education Information

 • 2013 - 2018 Doctorate

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistiksel Bilgi Sistemleri, Turkey

 • 2008 - 2011 Postgraduate

  Selcuk University, Instıtute Of Scıence, İstatistik Ana Bilim Dalı, Turkey

 • 2004 - 2008 Undergraduate

  Selcuk University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Statıstıcs, Turkey

Dissertations

 • 2011 Postgraduate

  Cep Telefonu Seçiminin Bulanık Analitik Hiyerarşi ve Bulanık Analitik Ağ Süreci ile Belirlenmesi

  Selcuk University, İstatistik, İstatistik