Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

DETERMINATION OF THE EFFECT OF AGRICULTURAL WASTES ALTERNATIVE TO PEAT IN BIOBED

Fresenius Environmental Bulletin, vol.29, no.11, pp.9906-9913, 2020 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Pesticide Analysis Techniques, Limitations, and Applications

HANDBOOK OF RESEARCH ON THE ADVERSE EFFECTS OF PESTICIDE POLLUTION IN AQUATIC ECOSYSTEMS, pp.301-317, 2019 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier

Determination of Dermal Exposure of Operator in Greenhouse Spraying

AMA-AGRICULTURAL MECHANIZATION IN ASIA AFRICA AND LATIN AMERICA, vol.48, no.1, pp.33-38, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Assessment of buffer zone for aquatic organisms in pesticide application

INTERNATIONAL JOURNAL OF AGRICULTURAL AND BIOLOGICAL ENGINEERING, vol.9, no.5, pp.227-234, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

PESTICIDE EXPOSURE RISK ON OCCUPATIONAL HEALTH IN HERBICIDE APPLICATION

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.25, no.9, pp.3720-3727, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Relationship Between Environmental Risk and Pesticide Application in Cereal Farming

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH, vol.9, no.3, pp.1047-1054, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

ESTIMATION OF OCCUPATIONAL RISK IN HERBICIDE APPLICATION

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.24, no.7, pp.2275-2279, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Assessing the environment and human health risk of herbicide application in wheat cultivation

JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, vol.7, pp.775-781, 2009 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Assessment of dermal bystander exposure in pesticide applications using different types of nozzles

JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, vol.7, no.2, pp.678-682, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Comparison of field and model percentage drift using different types of hydraulic nozzles in pesticide applications

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.6, no.2, pp.191-196, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier

Determination of total risk of defoliant application in cotton on human health and environment

JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, vol.7, no.1, pp.229-234, 2009 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

The importance of personal protective equipment in pesticide applications in agriculture

Current Opinion in Environmental Science and Health, vol.4, pp.1-4, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development identifier

Farklı İlaçlama yöntemlerinin çilekte avcı böcek Orius niger Wolff üzerine etkileri

Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, vol.7, no.2, pp.139-152, 2016 (Other Refereed National Journals)

MINIMIZING OF SIDE EFFECTS OF PESTICIDES ON AGRICULTURAL ENVIRONMENT

SCIENTIFIC PAPERS-SERIES A-AGRONOMY, vol.59, pp.470-473, 2016 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Carbon mineralization in soil mixed with leaves and tubers of red beet, red radish and watermelon radish

Scholars Academic Journal of Biosciences (SAJB), vol.3, no.4, pp.369-374, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Carbon Mineralization in Soil Mixed with Leaves and Tubers of Red Beet, Red Radish and Watermelon Radish

Scholars Academic Journal of Biosciences, vol.3, no.4, pp.369-374, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Determination of absorption and degradation of some pesticides in biobed

JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, vol.12, no.1, pp.347-351, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Determination Of Absorption And Degradation Of Some Pesticides In Biobed

JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, vol.12, no.1, pp.347-351, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Konik Hüzmeli Memelerde Akış Katsayısı ve Bazı İşletme Özelliklerinin Belirlenmesi

Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, vol.9, no.1, pp.9-20, 2013 (Other Refereed National Journals)

Hassas Tarımda Yabancı Ot ve Zararlı Kontrolü

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.19, no.4, pp.17-24, 2004 (National Refreed University Journal)

Yeni Tip Püskürtme Memelerin (DG, AI ve TT®) İlaç Sürüklenme Potansiyellerinin Bir Rüzgar Tünelinde Saptanması

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.18, no.3, pp.47-56, 2003 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Adli Fotoğrafcılık

IV. European Conference on Science, art Culture ECSAC’xx19, Antalya, Turkey, 18 - 21 April 2019, pp.163-166 Sustainable Development

Biobedde Turbaya Alternatif olarak Tarımsal Atıkların Kullanımı

IV. European Conference on Science, Art Culture ECSAC’xx19, 18 - 21 April 2019, pp.221-224

TARIMDA OTOMASYON : BİTKİ KORUMA MAKİNALARI

International Academic Research Congress (INES-2018), Antalya, Turkey, 30 October - 03 November 2018, pp.1291-1293

PROTECTION OF AGRICULTURAL ENVIRONMENT AGAINST TO PESTICIDES BEFORE AND AFTER SPRAYING

International Academic Research Congress (INES-2018), Antalya, Turkey, 30 October - 03 November 2018, pp.1287-1290

CROP HEALTH SURVEILLANCE BY UNMANNED AERIAL VEHICLES IN PRECISION AGRICULTURE

International Academic Research Congress (INES-2018), Antalya, Turkey, 30 October - 03 November 2018, pp.1283-1286 Sustainable Development

Removal of Pesticide in Agri-Environment by Using Biobed

III. EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART & CULTURE, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 12 - 14 October 2018, pp.17-20

MEYVE VE SEBZELERDE PESTİSİT KALINTI SORUNU

III. EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART & CULTURE, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 12 - 14 October 2018, pp.11-14

SERALARDA PESTİSİT UYGULAMALARINDA KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANIMI VE ÖNEMİ

III. EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART & CULTURE, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 12 - 14 October 2018, pp.14-16

The Use of Technology in Precision Agriculture: Unmanned Aerial Vehicles (UAVs)

1st International GAP Agriculture & Livestock Congress, Şanlıurfa, Turkey, 22 - 27 April 2018, pp.188 Sustainable Development

Tarımda Robotik Uygulamalar

European Conference on Science, Art & Culture, Antalya, Turkey, 19 - 22 April 2018, pp.51

Tarımda Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Kullanımı

European Conference on Science, Art & Culture, Antalya, Turkey, 19 - 22 April 2018, pp.55

The Use of Drones in Monitoring of Sustainable Agriculture

International Conference: The West of the East, The East of the West, 4 - 07 July 2017 Sustainable Development

Biobed Kullanımı Hakkında Çiftçi Farkınlalıklarının Belirlenmesi

International Conference: The West of the East, The East of the West, 4 - 07 July 2017

PREVENTION OF POINT SOURCE PESTICIDE POLLUTION IN AGRICULTURE

European Conference on Science, Art & Culture, Prag, Czech Republic, 19 - 22 October 2017, pp.25 Sustainable Development

THE USE OF UNMANNED AERIAL VEHICLES FOR CROP MONITORING IN AGRICULTURE

European Conference on Science, Art & Culture, Prag, Czech Republic, 19 - 22 October 2017, pp.32 Sustainable Development

Unmanned Aerial Vehicle: Key for Famers in Turkey

13th International Congress on Mehhanization and Energy in Agriculture, 13 - 15 September 2017

Biobed Kullanımı Hakkında Çiftçi Farkındalıklarının Belirlenmesi

II. International Conference; The West of The East, The East of The West, Prag, Czech Republic, 4 - 07 July 2017, pp.1

Sürdürülebilir Tarım Görüntülenmesinde Dron Kullanımı

II. International Conference; The West of The East, The East of The West, Prag, Czech Republic, 4 - 06 July 2017, pp.1

Seralarda Operatörlerin Pestisit Maruziyeti

II. International Conference; The West of The East, The East of The West, Prag, Czech Republic, 4 - 06 July 2017, pp.1

The Use of Unmanned Aerial Vehicle (UAV) in Horticulture

International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS), Antalya, Turkey, 18 - 21 April 2017, pp.208

Hassas Tarımda İnsansız Hava Aracı Kullanım

International Multidisciplinary Congress of Eurasia (IMCOFE?16), Odessa, Ukraine, 11 - 13 July 2016, pp.564-569

Minimizing of Side Effects of Pesticides on Agricultural Environment

International Conference Agriculture for Life, Life for Agriculture, Bükreş, Romania, 9 - 11 July 2016, pp.470-473

Toprak Su Kaynaklarının Pestisit Kirliliğinden Korunması

IV.Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Kahramanmaraş, Turkey, 1 - 02 October 2015, pp.1

Toprak ve su kaynaklarının pestisit kirliliğinden korunması

4.Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Turkey, 1 - 04 September 2015

Seralarda Çalışanların Pestisit Maruziyetini Azaltmak Amacıyla Kullanılan Kişisel Koruyucu Ekipmanların (PPE) Önemi

Awareness Raising Workshop: Pesticide Residues in Closed Croppig and Organic Pollutants in the Turkish Environment, İzmir, Turkey, 10 - 12 March 2014, pp.21-22

Determination Efficiency of Wastewater Sludge in Biomix

European Biobed Workshop, Wageningen, Netherlands, 20 - 21 March 2013, pp.38

Güneş enerjisiyle Su Pompalama Üzerine Bir Araştırma

II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, İzmir, Turkey, 24 - 25 May 2012, pp.1-10

Studies on Biobed in Turkey

European Biobed Workshop, Piacenza, Italy, 31 August - 01 September 2010, pp.23

BIOBED: PROTECTING ENVIRONMENT FROM PESTICIDE CONTAMINATION DURING FILLING AND CLEANING OF SPRAYER

37th International Symposium of Agricultural Engineering, Opatija, Croatia, 10 - 13 February 2009, vol.37, pp.171-173 Sustainable Development identifier

Requirements of Biobed in Turkey

European Biobed Workshop, Ghent, Belgium, 18 - 19 October 2007, pp.12

Determination of Efficiency of Conventional Spraying Method and Alternatively Environmentally Friendly Spray Application Techniques Against Strawberry Pests.

The 9th Workshop on Sustainable Plant Protection Techniques in Fruit Growing?SuProFruit 2007. 11-14 September, Malmö, Sweden, 11 - 14 September 2007, vol.1, no.1, pp.88

Pestisit Uygulalamalarında Çevresel Riskler

VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Malatya, Turkey, 10 - 13 September 2007, pp.390

Spray Deposition and Drift Potential of an Air-Assisted Atomizer (Turbofan® Sprayhead) in Spraying Cotton Plants

9th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture & 27th International Conference of CIGR Section IV (The Efficient Use of Electricity and Renewable Energy Sources), İzmir, Turkey, 27 - 29 September 2005, pp.67-72

Spray deposition anddrift potential of an air assisted atomizer Turbofan Sprayhead in spraying cotton plants

9th International Congress on Mechanization andEnergy in Agriculture & 27th InternationalConference of CIGR Section IV, İzmir, Turkey, 12 - 15 September 2005, pp.27-29

A Review of Pesticide Spraying Nozzles for Drift Reduction

Environmentally Friendly Spray Application Techniques, Varşova, Poland, 4 - 06 October 2004, pp.42

A Review of the Effects of Adjuvants on Spray Drift in Pesticide Applications

Adjuvants for Agrochemicals, Cape Town, South Africa, 10 - 12 August 2004, pp.92-98

A review of the effects of adjuvants on spray drift in pesticide applications

Proceedings of the 7th Int. Symp. on Adjuvants for Agrochemicals (ISAA),, Cape Town, South Africa, 10 - 12 August 2004, pp.92-98

Kimyasal İlaç Sürüklenmesine Ait Bazı Modellerin Değerlendirilmesi

Tarımsal Mekanizasyon 20. Ulusal Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 13 - 15 September 2001, pp.279-284

Determination of efficiency of different types of spray application equipment in greenhouses

28th Symposium Actual Tasks on Agricultural Engineering, OPATIJA, Croatia, 1 - 04 February 2000, vol.28, pp.233-241 identifier

A Review on Automatic Control Systems in Sprayer Markets

7th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, Adana, Turkey, 26 - 27 May 1999, pp.243-248

Tarla Pülverizatörleri İle Yapılan İlaç Uygulamalarında Doğruluk Düzeyinin Saptanması

Tarımsal Mekanizasyon 17. Ulusal Kongresi, Tokat, Turkey, 17 - 19 September 1997, pp.537-546

2000?li Yıllara Girerken Pestisit Uygulama Yöntemlerindeki Gelişmeler

II. Ulusal Zirai Mücadele İlaçları Simpozyumu, Ankara, Turkey, 18 - 20 November 1996, pp.273-283

Books & Book Chapters

Pesticide analysis techniques, limitations, and applications: Recent advances in various analysis of pesticide residues in crops

in: Handbook of Research on the Adverse Effects of Pesticide Pollution in Aquatic Ecosystems, Khursheed A. W., Editor, Igı-Global, Jiwaji, pp.1-423, 2019 Sustainable Development

Pesticide analysis techniques, limitations, and applications: Recent advances in various analysis of pesticide residues in crops

in: Handbook of Research on the Adverse Effects of Pesticide Pollution in Aquatic Ecosystems, Khursheed A. W., Editor, IGI-Global, pp.301-317, 2019 Sustainable Development

Tarımda Pestisit Uygulamaları ve İş Güvenliği

in: Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Alanında Araştırmalar, Yarpuz Bozdoğan N, Dönmez İ, Coşkun U., Editor, Gece Akademi, Ankara, pp.1-10, 2018 Sustainable Development

Tarım 4.0 Teknolojileri ve Insansız Hava Aracı

in: Ziraat Orman ve Su Ürünleri Alanında Akademik Çalısmalar, Nigar Yarpuz Bozdoğan, Emrah Dönmez, Ufuk Coşkun, Editor, Gece Akademi, Ankara, pp.125-131, 2018 Sustainable Development

TARIMDA PESTİSİT UYGULAMALARI VE İŞ GÜVENLİĞİ

in: Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Alanında Araştırmalar, Yarpuz-Bozdoğan, N., Editor, Gece Kitaplığı Yayınevi, pp.1-10, 2018 Sustainable Development

Episodes in the Encyclopedia

Other Publications