Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bir Üniversite Anaokulunun Çevresel Sürdürülebilirlik Kapsamında İncelenmesi

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 24 November 2021 Sustainable Development

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çevreye Yönelik Ekosentrik, Antroposentrik ve Antipatik Tutumları

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 24 November 2021

Sorgulama Temelli 7R Eğitim Programının Öğretmen Adaylarının Argüman Seviyelerinin Gelişimine Etkisi

VIIIth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Aksaray, Turkey, 07 July 2021

Novice Early Childhood Education Teachers' Stresses and Strategies to Cope with Stress

International Conference on Education, Teaching & Learning (ICE18Swiss Conference), Zurih, Switzerland, 28 - 30 June 2018 Sustainable Development

Novice Early Childhood Education Teachers’xx Stresses and Strategies to Cope with Stress

International Conference on Education, Teaching Learning (ICE18Swiss Conference), 13 - 15 July 2018 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Bağlanmanın Ölçülmesi

in: Bağlanma El Kitabı, Şule Erden Özcan, Özkan Özgün, Editor, Nobel, Adana, pp.427-443, 2023

Metrics

Publication

12

Project

1
UN Sustainable Development Goals