Education Information

Education Information

 • 2016 - 2022 Doctorate

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Turkey

 • 2013 - 2016 Postgraduate

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Turkey

 • 2008 - 2012 Undergraduate

  Mersin University, Faculty Of Archıtecture, Department Of Archıtecture, Turkey

Dissertations

 • 2021 Doctorate

  Mimaride köşe binaların anlamının kullanıcı algısı üzerinden okunması için bir yaklaşım önerisi

  Cukurova University

 • 2016 Postgraduate

  Konut Tasarımı Sürecinde Kullanıcı Katılımı: Adana Bağlamın'da Bir Okuma (1960-1980)

  Cukurova University, Mimarlık Bölümü, Mimarlık Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2021İSTATİSTİK VE SPSS

  Vocational Training , ILETISIM VE ISLETME BILIMLERI ENSTITÜSÜ