Achievements & Reputation

Publication

49

Citation (WoS)

19

Citation (Scopus)

25

H-Index (WoS)

2

H-Index (Scopus)

2

Congress and Symposium Activities

 • 01 January 2016 - 01 January 2016 Türk Dili ve Edebiyatına Hizmet Eden Vakıflar

  Attendee

  Adana, Turkey

 • 01 October 2015 - 01 October 2015 Tıbb-ı Nebevî

  Session Moderator

  Adana, Turkey

 • 01 October 2015 - 01 October 2015 Tıbb-ı Nebevî Kongresi

  Attendee

  Adana, Turkey

 • 01 May 2015 - 01 May 2015 Kütüphane Vakfiyeleri Üzerinden Osmanlı'nın Kitaba İlgisini Okumak

  Attendee

  Turkey

 • 01 April 2015 - 01 April 2015 I. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi/1st International Çukurova Women's Studies Congress

  Session Moderator

  Adana, Turkey

 • 01 March 2015 - 01 March 2015 İstiklal Şairimiz Mehmet Akif

  Attendee

  Adana, Turkey

 • 01 June 2014 - 01 June 2014 The Third International Congress of Turkology "600 Years of Polish-Turkish Reliations- Research on Turkology Yesterday, Today and Tomorrow"

  Attendee

  Varşova, Poland

 • 01 May 2014 - 01 May 2014 IX. Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Hasibe Mazıoğlu Hatırasına)

  Attendee

  Kayseri, Turkey

 • 01 April 2014 - 01 April 2014 3. İslami Türk Edebiyatı Sempozyumu

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 September 2013 - 01 September 2013 VIII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı

  Attendee

  Tiran, Albania

 • 01 May 2013 - 01 May 2013 Vakıf Medeniyetinde Şehircilik

  Attendee

  Adana, Turkey

 • 01 May 2013 - 01 May 2013 Adana Valisi Ziya Paşa'nın Siyâsî ve Edebî Yönü

  Attendee

  Adana, Turkey

 • 01 May 2013 - 01 May 2013 Vakıf Medeniyetinde Şehircilik

  Panelists

  Adana, Turkey

 • 01 October 2011 - 01 October 2011 Prof. Dr. Mine Mengi Adına Türkoloji Sempozyumu

  Attendee

  Turkey

 • 01 June 2011 - 01 June 2011 İbrahim Tennuri Sempozyumu

  Attendee

  Turkey

 • 01 May 2011 - 01 May 2011 Şair ve Devlet Adamı Ziya Paşa

  Attendee

  Turkey

 • 01 April 2011 - 01 April 2011 1. İslâmi Türk Edebiyatı Sempozyumu

  Attendee

  Turkey

 • 01 April 2011 - 01 April 2011 Mehmet Akif ve Safahatı

  Attendee

  Turkey

 • 01 May 2010 - 01 May 2010 İznikli Gönül Adamı Eşrefoğlu Rûmî Sempozyumu

  Attendee

  Turkey

 • 01 May 2010 - 01 May 2010 Ziya Paşa'nın Şiirinde Osmanlı Yenileşme Dönemi Zihniyeti

  Attendee

  Turkey

 • 01 April 2010 - 01 April 2010 Yunus Emre'de Birlik Düşüncesi

  Attendee

  Turkey

 • 01 October 2009 - 01 October 2009 V. Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Harun Tolasa Hatırasına)

  Attendee

  Mardin, Turkey

 • 01 May 2009 - 01 May 2009 IV. Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu

  Attendee

  Kayseri, Turkey

 • 01 April 2009 - 01 April 2009 Türk Dilinde Değişim

  Attendee

  Adana, Turkey

 • 01 March 2009 - 01 March 2009 Mehmet Âkif'in Hayatı ve Kişiliği

  Attendee

  Adana, Turkey

 • 01 December 2008 - 01 December 2008 Mehmet Âkif

  Attendee

  Turkey

 • 01 May 2008 - 01 May 2008 II. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu: Kaşgarlı Mahmud ve Dönemi

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 01 May 2008 - 01 May 2008 Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi ve 10. Ulusal Türk Tıp Tarihi Kongresi

  Attendee

  Turkey

 • 01 May 2007 - 01 May 2007 Aşık Paşa ve Türkçe Bilgi ŞöleniSustainable Development

  Attendee

  Kırşehir, Turkey

 • 01 April 2007 - 01 April 2007 I. Uluslararası Kasik Türk Edebiyatı Sempozyumu

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 November 2006 - 01 November 2006 Uluslararası Türk Kültüründe Av Sempozyumu

  Attendee

  Turkey

 • 01 November 2006 - 01 November 2006 Türk Kültüründe Av

  Session Moderator

  İstanbul, Turkey

 • 01 May 2006 - 01 May 2006 IX. Türk Tıp Tarihi Kongresi

  Attendee

  Turkey

 • 01 October 2005 - 01 October 2005 II. Kırşehir Kültür Araştırmaları Bilgi Şöleni

  Attendee

  Kırşehir, Turkey

 • 01 May 2000 - 01 May 2000 Tarih ve Edebiyat Metinlerinde İslamiyet ve Hristiyanlık Arasında Saygı ve Hoşgörü/Respect and Tolerance Between Islam and Christianity in the Text of History and Literarure

  Attendee

  Çanakkale, Turkey